Публічний простір

Куратори закладів загальної середньої освіти від управління Державної служби якості освіти у Житомирській області та дні консультування

Інформаційна відкритість закладу 

ВИСНОВОК ПРО ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ

Статут гімназії № 11 м. Бердичева

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення гімназії

Структура, управління, мова навчання, доступність для осіб з ІОП, умови прийому в гімназію

Територія обслуговування мікрорайону гімназії

Форми здобуття освіти, що забезпечуються гімназією

Згода на обробку персональних даних здобувачів освіти гімназії № 11 

Роз’яснення щодо необхідності проведення профілактичних щеплень дітям які зараховуватимуться до першого класу

Заява про зарахування дитини до гімназії

Локальні документи закладу

Порядок зарахування, відрахування і переведення  дітей до гімназії

Інструкція з діловодства в гімназії

Положення про експертну комісію з діловодства

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про дистанційну форму здобуття освіти

Положення про батьківську раду гімназії

Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації

Положення про сімейну форму здобуття освіти

Положення про заохочення і нагородження учнів гімназії

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про раду профілактики правопорушень

Положення про методичну раду

Положення про предметні методичні комісії

Положення про наставництво педагогічних працівників

Положення про діяльність органів учнівського самоврядування

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП

Проєкт розвитку матеріально-технічної бази гімназії

Стратегія розвитку гімназії 2020-2025 рр.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників гімназії

Правила поведінки учнів 

Регламент організації  і проведення протиепідемічних заходів в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби в гімназії № 11 в умовах карантину

Угода про партнерство і співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу

Алгоритм дій у разі настання нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу

Антибулінгова політика

Порядок подання і розгляду заяв, а також реагування на випадки булінгу

 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4-х класів НУШ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 -х класів з української мови, читання, літературного читання

 Інформація з питань фінансування

Фінансовий звіт про надходження і використання коштів на ЄДИНОМУ ВЕБ-ПОРТАЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ  https://spending.gov.ua Пошук здійснюється  за кодом розпорядника публічних коштів 02143206

Зведений показник спеціального фонду кошторису на 2022 рік

Інформація про надходження коштів, отриманих гімназією, як благодійна допомога від фізичних осіб за 2022-2023 н.р.

Інформація про використання коштів, отриманих гімназією, як благодійна допомога від фізичних осіб за 2022-2023 н.р.

Кошторис гімназії 2022 р.


Фінансовий звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Спеціальний фонд) станом на:


Додаткові освітні послуги для потреб здобувачів освіти у гімназії не надаються 

Графіки, розклади, звіти, моніторинги

Графік медико – педагогічного контролю за уроками фізкультури

Графік харчування учнів

Група подовженого дня у 2022-2023 навчальному році в гімназії не функціонує

Розклад дзвінків

Річний звіт директора

Інфографіка до звіту директора

Моніторинг якості освітнього процесу за  2021-2022 н.р. (5-9 класи)

Моніторинг якості освітнього процесу за  2021-2022 н.р. (11 клас)

Показник середнього балу по класах за І семестр 2022-2023 н.р.

Порівняння якісного показника по класах за І семестр 2022-2023 н.р.

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

2022-2023 навчальний рік

Структура 2022-2023 н.р.

Освітня програма початкового рівня освіти

Освітня програма базового рівня освіти

Річний план роботи гімназії

Навчальний план

Мережа контингенту учнів гімназії

План заходів з протидії булінгу і створення безпечного освітнього середовища

Кабінети, класні керівники

Примірне чотиритижневе меню харчування учнів  на осінній період

Порівняльний аналіз якісного показника освітнього процесу за І семестр

Результати  навчальних досягнень учнів 5-9 класів  за І семестр

Порівняльний аналіз середнього балу класів за  І семестр

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.