Педагогіка партнерства в дії

Нова, сучасна українська школа розбудовується на засадах педагогіки партнерства, в основі якої лежить спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

В результаті реалізації Концепції НУШ в школі під керівництвом педагога-організатора Олени Вакулюк був організований та втілений у життя проєкт «Угода про співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу», як підсумок фасилітації між учнями, батьками та учителями.

Проєкт проходив у три етапи. На підготовчому етапі проводилися окремі зустрічі – дискусії з батьками, вчителями та учнями під час яких визначали проблемні моменти в школі, після чого кожна спільнота вносила свої пропозиції та рекомендації, як можна вирішити ці проблеми і які форми взаємодії будуть зручними для всіх.  Під час другого етапу робоча група враховуючи та узагальнюючи усі напрацювання підготували проєкт угоди, в основу якої покладений принцип дитиноцетризму, тобто орієнтація в освітньому середовищі на потреби учня.

Документ складається з трьох основних розділів, які охоплюють всі напрямки роботи школи і організацію всіх взаємодій членів шкільної спільноти. Перший розділ присвячений правилам та регламентам, яких не вистачає для врегулювання щоденного життя та розпорядку. Другий розділ стосується підвищення ефективності освітнього процесу. Третій розділ присвячено безпечному освітньому середовищу в школі, сприятливому фізичному середовищу та комфортній психосоціальній атмосфері.

На завершальному етапі реалізації проєкту, підписана угода про співпрацю та партнерство між усіма учасниками освітнього процесу. Підписантами були представники педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського самоврядування.

Педагогіка партнерства важлива і незамінна з огляду на те, що сприяє створенню атмосфери, в якій найкраще розкривається потенціал кожного учня, формується його ініціативність і креативність. А це – один із ключових активів сучасного світу.

Ми сподіваємося, що укладена угода стане дороговказом для всіх і буде надійним орієнтиром у шкільному житті і освітньому просторі.

УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЮ МІЖ УСІМА УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУНапишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.