Нормативні документи

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ 2017

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ (зі змінами 2017)

РОЗ′ЯСНЕННЯ МОН ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ ЗНЗ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВІДКРИТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ООН ПРАВ ЛЮДИНИ

ПОСТАНОВА КМУ “ПРО ОБЛІК ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ” 2017

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГПД

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФІЗКУЛЬТУРОЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОХВАЛЬНИЙ ЛИСТ І ГРАМОТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПРЕДМЕТІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ОРІЄНТОВНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ДО ОНОВЛЕНИХ ПРОГРАМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ МОН ПРО  ЗАРАХУВАННЯ  І ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2-11 класи

ВСЕ ПРО НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ